Contact info

Address

Obala Kulina Bana 5, 71000 Sarajevo

Phone

+387 33 550 430

Email

info@westport.ba
Hrvatska je na prvoj aukciji za dodjelu premija i fid-in tarifa za projekte male snage na obnovljive izvore ponudila 50 MW za solarne elektrane, 9 MW za male hidroelektrane, 15 MW za elektrane na biogas i 14 MW za postrojenja na biomasu. Od dodijeljene kvote od 25,5 MW najviše su dobile solarne elektrane, ukupno 13,4 MW, pa zatim postrojenja na biogas – 7,7 MW. Kvota od 88 MW je dio od 2.265 MW koliko je zbirno predviđeno uredbom kojom su u maju prošle godine uvedene aukcije i premije za OIE u Hrvatskoj. Na ovoj prvoj aukciji premije su mogli da dobiju samo projekti za biomasu i biogas, dok su fid-in tarife bile ponuđene svim postrojenjima. Do ovog javnog poziva fid-in tarife su dodijeljivane po sistemu “ko se prvi pojavi” do popunjavanja kvota. Sljedeća aukcija trebalo bi da se odnosi na projekte snage veće od 2 MW, a prema najavama nadležnih raspisivanje se očekuje početkom ove godine.

Trećina ponuda nije bila ispravna

HROTE je ukupno dobio 108 ponuda, od čega 14 za premije i 93 za garantovanu otkupnu cijenu, za elektrane ukupne snage 41,5 MW (jedna ponuda nije imala detalje o kapacitetu), navodi se u odluci Hrvatskog operatora tržišta električne energije (HROTE).
Od 71 izabrane ponude, 57 se odnosi na solar
Pravo na dodjelu tržišne premije dobilo je sedam firmi, a pravo na garantovanu otkupnu cijenu 64 firmi. Od preostalih 37 ponuda četiri su bile ispravne, ali nisu izabrane, a 33 nisu bile potpune, pa nisu ni razmatrane. Od 71 dobitne ponude, 57 se odnosi na solar (snage 50-500 kW), četiri na MHE snage (50-500 kW), i po pet za elektrane na biomasu (snage 50 kW-2 MW) i biogas (snage 500 kW-2 MW). Subvencije za solarne elektrane su, na primjer, dobile firme koje se bave razvojem projekata iz obnovljivih izvora, ali i poljoprovredne farme, trgovine, auto-servisi, pogoni za ambalažu.

Ponuđene cijene u nivou definisanih maksimalnih otkupnih cijena

Javnim pozivom su određene maksimalne cijene za sve grupe elektrana, i za premije i za fid-in tarife. Najniže su bile za solarne elektrane 0,63 kune (0,084 evra) za kWh, a najviše za biomasu 1,33 (0,178 evra). Premije su dodijeljene za dvije elektrane na biomasu snage i pet elektrana na biogas sa snagom od 500 kW do 2 MW. Vlasnici ovih postrojenja potpisaće ugovor na cijenu koju su ponudili, a koja je blizu iznosa maksimalne cijene. HROTE zatim ima obavezu da svakog meseca izračunava prosječnu tržišnu cenu u prethodnom mjesecu i da isplati premiju čiji je iznos razlika između te tržišne cijene i ugovorene. Kada je riječ o garantovanim otkupnim cijenama, dobitne ponude sadrže cijene koje ne odstupaju mnogo od ovih vrijednosti, osim u slučaju solara, gde je prosječna cijena prihvaćenih ponuda 0,58 kuna (0.076 evra), a maksimalna je bila 0,63 kune (0,083 eura). Ugovori za premije i fid-in tarife biće potpisani na 12 godina. Preuzeto: Balkan Green Energy News